LokoMonika

41 tekstów – auto­rem jest Lo­koMo­nika.

Jed­ne­go jes­tem pew­na - niczego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 kwietnia 2012, 14:08

Szep­tem do Ciebie przez te gru­be mu­ry co­raz ciszej szep­cze
Tak byś Ty te­go nie słyszał lecz słyszało Two­je serce
 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 stycznia 2011, 18:27

Od­wa­ga czy­ni zwycięzcą! 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 października 2010, 13:21

No­we Ce­le i No­we Wyz­wa­nia Jeśli Wie­rzysz Jes­teś Nie Do Pokonania 

myśl
zebrała 25 fiszek • 4 października 2010, 13:25

...a sko­ro nie mogę po­ciągnąć Cię w górę... stoczę się z Tobą na sam dół... byśmy ra­zem mog­li wyżej od­bić się od dna...

tak bar­dzo Cię kocham
 

myśl
zebrała 37 fiszek • 8 września 2010, 16:10

cza­sem by­wa tak, że to za czym tęskni­my naj­bar­dziej już od daw­na nie istnieje 

myśl
zebrała 55 fiszek • 7 września 2010, 12:20

zwa­riować można od Twe­go bra­ku i Twe­go nadmiaru 

myśl
zebrała 42 fiszki • 1 września 2010, 22:46

umierając życzyłabym so­bie byś mógł być szczęśli­wy be­ze mnie 

myśl
zebrała 39 fiszek • 30 sierpnia 2010, 15:48

wyg­ra­nym jest ten kto po­mimo po­rażki do końca wal­czył o swoje 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 sierpnia 2010, 10:26

Wma­wiaj so­bie co chcesz,
a po­tem wierz so­bie w to wierz. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 19 lipca 2010, 16:00

LokoMonika

Moje marzenia się spełniają!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LokoMonika

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność